ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 20․11-15․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-8 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 39 տեսական և 76 գործնական կրեդիտ Դասընթացավարներ Մերի Մանուկի Տեր-Ստեփանյանին, Արմենակ Ձոնիկի Համբարձումյանին, Հասմիկ Սերգեյի Հովհաննիսյանին, Մանիկ Անդրանիկի Մեյմարյանին, Նաիրա Ստյոպայի Մելքոնյանին և Կարինե Էդուարդի Հարությունովային շնորհել յուրաքանչյուրին ՇՄԶ 39 տեսական և 76 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր