ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էնդոդոնտիկ բուժումից մինչև պրոթեզավորում․ ժամանակակից ասպեկտները (մոդուլ 1, մոդուլ 2)»

Փետրվարի 8-9 (մոդուլ 1), փետրվարի 22-24 (մոդուլ 2) (պարբերաբար) Երևան քաղաքում, «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից, «Ռուդենտա» ուսումնական կենտրոնի և «Ռուդենտա» որակավորման բարձրացման կենտրոնի հետ համատեղ կանցկացվի «Էնդոդոնտիկ բուժումից մինչև պրոթեզավորում․ ժամանակակից ասպեկտները (մոդուլ 1, մոդուլ 2)» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բժիշկ – ստոմատոլոգներ: Մոդուլ 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 2-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել (033)00-32-01 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր