ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց

Սկսած 2022 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից պարբերաբար իրականացվում է «Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր։ Մասնակիցներին շնորհվում է ՇՄԶ 41 տեսական և 62 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր