ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲՑԺ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Համաճարակաբանության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «ԲՑԺ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Կատարելագործման դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր