ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատու

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր