ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր-մաս 1, հակաագրեգանտներ և հակամակարդիչներ»

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, սույն թ-ի մայիսի 5-ից medu.am կայքում հասանելի է «Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր-մաս 1, հակաագրեգանտներ և հակամակարդիչներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագործներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր