ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Ստոմատոլոգիայի ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում» թեմայով 1 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան ստոմատոլոգներ, ստոմատոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091340184 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր