ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթացի ծրագիր

«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթացի ծրագիրը։ Մայիսի 15-16, 21-22, 2019թ.

Ծրագիր