ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանի ընտանեկան բժիշկների տարեկան կոնֆերանսի» ծրագիր

«Հայաստանի ընտանեկան բժիշկների տարեկան կոնֆերանսի» ծրագիրը: Մարտի 30, 2019թ.

Ծրագիր