ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շաքարային դիաբետ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

«Շաքարային դիաբետ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը։ Մայիսի 27, 2019թ.

Ծրագիր