ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիր

«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիրը։ Մայիսի 10-11, 2019թ.

Ծրագիր