ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 20-հունիսի 16, 2018թ.)

2018թ. ապրիլի 20-հունիսի 16, յուրաքանչյուր ուրբաթ և շաբաթ օրերին, ք. Երևան (թվով 15-20 հիմնական և ավագ դպրոցներ) Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ (ՋՀՀ)

Ծրագիր