ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շճաբանական հետազոտությունների սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևանում, («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Շճաբանական հետազոտությունների սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Գայանե Յարալովային` ՇՄԶ 6 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր