ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն` «Էրեբունի» ԲԿ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 13․11-15․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 41 տեսական և 62 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արմեն Վարոսյանին՝ ՇՄԶ 35 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Նաիրի Աղասարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր