ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամնատեխնիկների աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ լաբորատորիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ատամնատեխնիկների աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ լաբորատորիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ատամնատեխնիկներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր