ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 18.09-22.09 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 9 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր