ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բուժօգնության սկզբունաները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անհետաձգելի բուժօգնության սկզբունաները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 54 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Լիլիա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 38 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր