ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ․Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Նյարդաբանության ամբիոն՝ Արամի փող. 54 շենք, Հրաչյա Ներսիսյան փող. 7 շենք, Դանիել Վարուժանի փող. 28ա միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ նյարդաբաններ, նյարդաակնաբույժներ, շտապ բուժօգնության բժիշկներ, ընտանեկան բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 24 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Հասմիկ Վեքիլյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Հովհաննես Մանվելյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, Գուրգեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր