ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոդային հիվանդություններ մեծահասակների շրջանում» թեմայով դասընթաց

2022 թվականից կրկնողաբար Երևանում («ԵՊԲՀ «Ընտանեկան բժշկության ամբիոն» կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա «Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպվող «Հոդային հիվանդություններ մեծահասակների շրջանում» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 11 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր