ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հանրային առողջապահության կազմակերպում և կառավարում»

2023 թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Գրություն՝ 13․11-12․12 • Թիրախային լսարան՝ հանրային առողջապահության կառավարման և կազմակերպման մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 161 տեսական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Լուսինե Դավթյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Սամվել Խարազյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Արսեն Դավթյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Արտաշես Զիլֆյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Գարեգին Դալլաքյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Նժդեհ Անդրիազյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Մհեր Մանուկյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Ռեմա Օհանջանյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Ավետիս Ավետիսյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Սամվել Սողոմոնյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Անաստաս Աղազարյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Միհրան Նազարեթյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Աստղիկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Գևորգ Ենգիբարյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Շանթ Շեխերդիմյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ (010) 235310

Ծրագիր