ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ–ի Սպորտային և հաշմանդամային սպորտի կրթական խումբ «Աքսիոմեդ» ԲԿ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-17․11 • Թիրախային լսարան՝ բուժական մերսողներ, կինեզիոթերապիստներ, բուժքույրե • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 22 տեսական և 78 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Գևորգ Նալբանդյանին՝ ՇՄԶ 22 տեսական և 78 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր