ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Որակի կառավարումը լաբորատորիաներում» թեմայով դասընթաց

2022թ. սեպտեմբերի 1-ին և 30-ին (կրկնողաբար) Երևանում (Հայաստանի ամերիկյան համալսարան) տեղի կունենա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն (ԱԾՀԶԿ) կողմից կազմակերպվող «Որակի կառավարումը լաբորատորիաներում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, դասընթացավար Կարինե Թեյմուրազյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր