ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանուալ թերապիայի արդի հարցերը»

2023թ.-ի մայիսի 2-ից հուսինի 13-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Մանուալ թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բժիշկ–մանուալ թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր