ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագործական տեխնոլոգիաներ, ստանդարտներ և դեղագործական գործի կազմակերպում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից կանցկացվի «Դեղագործական տեխնոլոգիաներ, ստանդարտներ և դեղագործական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ, բարձրագույն որակավորմամբ մասնագետներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010235310, 011300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր