ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները»

2023թ-ի ապրիլի 4-13-ը Երևան քաղաքում, ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի կողմից կանցկացվի «Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 45 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 055717174, 094616163 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր