ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սերմնահեղուկի ընդհանուր հետազոտություն» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ, Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Սերմնահեղուկի ընդհանուր հետազոտություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ և 5 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Մանուշ Սյուլահյան՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր