ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր»

2023թ.-ի մայիսի 22-ից հուլիսի 10-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում, Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 94 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր