ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները՝ գործնական մաս» թեմայով դասընթաց

Հունիսի 16, 2024թ., շարունակաբար, ք. Երևան («Աքադեմի բայ Ավանտա»՝ Հերացի 1/1) «Մայնդբրիջ» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ ատամնատեխնիկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ մինչև 50 • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ․ • Կոնտակտ 091428304

Ծրագիր