ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջադեմ բուժքույրական գործունեություն․ գիտելիքներ եվ հմտություններ» թեմայով դասընթաց

Նոյեմբերի 20 - դեկտեմբերի 8, 2023թ., ք. Երևան (Հայաստանի ամերիկյան համալսարան) Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն (ԱԾՀԶԿ) • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10 հոգի յուրաքանչյուր դասընթացի ընթացքում • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 28 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար՝ Վիգի Հերկելեանին՝ ՇՄԶ 28 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +37460612617

Ծրագիր