ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հունիս 27-ից հուլիսի 9-ը, 2022թ., կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ և/կամ հիբրիդային տարբերակով) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Գրություն՝ 15․09, 18-19․09 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 50-80 • մոդուլ 1-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 2-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ, մոդուլ 3-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-33-00-32-01

Ծրագիր