ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գերձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Գերձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ՈՒՁՀ մասնագետներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր