ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոգեբուժություն և կախվածություններ» թեմայով դասընթաց:

2022թ. հուլիսի 11–ից օգոստոսի 20–ը (««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ գրասենյակ կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Հոգեբուժություն և կախվածություններ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 98 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր