ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 1-2, 2018թ.)

Հունիսի 1-2, 2018թ., ք. Երևան («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ կոնֆերանսների դահլիճ) Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա

Ծրագիր