ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Բժշկական Մանրէաբանության ամբիոն) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 18.09-25.09 • Թիրախային լսարան՝ մարէաբանական լաբորատորիայի լաբորանտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 6 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Հասմիկ Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր