ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանեկան բժշկության գիտական կոնֆերանսի» ծրագիր

Ծրագիր