ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականի դեկտեմբերից կրկնողաբար Երևան (ԵՊԲՀ «Ընտանեկան բժշկության ամբիոն»՝ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 56 տեսական և ՇՄԶ 29 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ, Զարուհի Բաբլումյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և ՇՄԶ 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր