ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ միջին բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր