ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» Թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի Նյարդաբանության ամբիոն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոն • Գրություն՝ 06․11-08․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-12 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 45 տեսական և 105 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հովհաննես Մանվելյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական կրեդիտ, Գուրգեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 27 տեսական կրեդիտ և Իռեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 105 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր