ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բռնկումների վարում և արագ արձագանքում» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Բռնկումների վարում և արագ արձագանքում» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր