ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հակատուբերկուլոզային հիմնարկությունների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Հակատուբերկուլոզային հիմնարկությունների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ տուբերկուլոզային բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման կազմակեպությունների բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010235310, 011300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր