ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կարիերայի կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 13 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ՝ Նվարդ Վանյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ, Նառա Սրապյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամարներ՝ 010 301 085, 094 220 902:

Ծրագիր