ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց

2022թ. հունվարից (կրկնողաբար) Երևանում (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Ստոմատոլոգիայի ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 87 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Լուսինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Մարինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Մկրտչյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Գայանե Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 21 տեսական կրեդիտ, Արսեն Մանուկյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Մեսրոպ Մեսրոպյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր