ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորատոր գործունեություն» թեմայով դասընթաց

2022թ. հուլիսի 11-ից օգոստոսի 20-ը Երևանում և/կամ առցանց (««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ գրասենյակ և/կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Լաբորատոր գործունեություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 90 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր