ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները էնդոսկոպիկ վիրաբուժության մեջ»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Քույրական գործի առանձնահատկությունները էնդոսկոպիկ վիրաբուժության մեջ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր, բուժակներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր