ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վաճառք հանուն աճի»

2023թ-ին (կրկնողաբար) առցանց («Զում» հարթակ) «Ֆարմ Թրեյնինգ Սենթր» ՍՊԸ կողմից կանցկացվի «Վաճառք հանուն աճի» թեմայով գիտագործնական սեմինարը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ: Սեմինարի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար գրել՝ https://forms.gle/4b2BAiPKyGD4T9uu5 https://www.facebook.com/pharmtrainingcenter

Ծրագիր