ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ասեպտիկայի եվ անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («ԱԿՌԱ» ստոմատոլոգիական կենտրոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ • Գրություն՝ 25.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 12 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Անահիտ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Ալվինա Ավանեսյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր