ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլխացավեր»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ նյարդաբաններ, նյարդաակնաբույժներ, շտապ բուժօգնության բժիշկներ, ընտանեկան բժիշկներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր