ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց

Սկսած 2022 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ Զում հարթակում), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից անցկացվում է «Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով 3-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհվում է ՇՄԶ 48 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին`ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր