ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բժիշկների համար դասընթացի ծրագիր

«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բժիշկների համար դասընթացի ծրագիրը: Մայիսի 15-16, 21-22, 2019թ.

Ծրագիր