ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական լաբորատորիաներ | որակին եվ կոմպետենտությանը ներկայացվող Պահանջներ» իսօ 15189 ստանդարտի հիմունքները թեմայով դասընթաց

2021թ. ապրիլի 12-16-ը Երևանում (Փափազյան 13/21) տեղի կունենա «Քուալիթի Քընսալթինգ» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Բժշկական լաբորատորիաներ․ որակին և կոմպետենտությանը ներկայացվող պահանջներ» ԻՍՕ 15189 ստանդարտի հիմունքները թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 091-78-11-44:

Ծրագիր